Rinkeby Stadsdelsförvaltning
 
Rinkeby Meborgarkontoret
 
Rinkebyskolan
 
Knutbyskolan
 
Askebyskolan
 
Bredbyskolan
 
Kvarnbyskolan
 
Språkforskningsinstitutet i Rinkeby
 
Polisen Södra Järva
 
Studiecentrum-Rinkeby