Rinkeby Poetry Slam

Det äldsta av alla Poetry Slam i Sverige

Alla som skriver poesi, på vilket språk som helst,

är välkomna att delta i öppen scen eller att tävla.         

Naturligtvis är alla välkomna att lyssna

och njuta av poesin här också!

Vad är Poetry Slam?

Tävlingar i estradpoesi.

Vid lokala slamkvällar är alla som
skriver poesi, på vilket språk som
helst, välkomna att delta.

Dikterna ska vara originaltexter,
framförda av poeten själv.

Frivilliga ur publiken, tre eller fem
personer, bildar jury och ger poäng
för varje framträdande.

 

 

Läs mer om Poetry Slam på

www.estradpoesi.com

 

Arrangörer:

IOPP svenska avd (International Organization of Performing Poets svenska avdelning) i samarbete med Kulturverksamheten, Rinkeby stadsdelsförvaltning, Rinkeby Folkets Hus.

Håller till i Rinkeby Folkets Hus .

 

Kontakt:

Erkki Lappalainen, 070 678 55 39.
Iris Berggren, Kulturverksamheten, Rinkeby Stadsdelsförvaltning 08-50802208
Björn Gardarsson, Rinkeby Folkets Hus, 08-7617905