Rikard Wolf gav föreställningen Chanson Suicide
21 januari 2005