Den 15 mars öppnade NyföretagarCentrum i Rinkeby.
 
 

 

 

 
 
 

Abebe Hailu och Mats Hellström på invigningen

 

Annika Billström inviger NyföretagarCentrum Rinkeby Kista

 

Rådgivare Athiel Hussain-Ajeenah och Lars Skoglund, ordförande NyföretagarCentrum Rinkeby-Kista samt landshövding Mats Hellström

 
 
 Målet: 75 nya företag

Idag invigs NyföretagarCentrum Rinkeby-Kista. Mitt i den mångkulturella stadsdelen finns
nu möjligheten för alla som bär på en affärsidé att få den testad hos erfarna rådgivare. Målet
är att nå ca. 300 personer på ett år och att 75 av dessa kommer igång med sitt företag.
NyföretagarCentrum stöds av ett nät av intressenter där Microsoft med bas i Kista/Akalla är
den största sponsorn från näringslivet.

 
 - För många här i Rinkeby är eget företag en väg att ordna sin försörjning och samtidigt komma in i det
svenska samhället, säger Lars Skoglund ordförande i NyföretagarCentrum Rinkeby-Kista.

- Det finns en otrolig potential i människors förmåga, som tyvärr inte alltid får chansen att förverkligas.
Jobs and Society är en verksamhet Microsoft stött under flera år för att det är en motor för Sveriges
tillväxt.Vi tycker det är viktigt att skapa möjligheter för människor att förverkliga idéer och drömmar,
säger Peter Kopelman, vd för Microsoft i Sverige.

- Jag ser väldigt positivt på detta konkreta samarbete mellan staden och näringslivet, som utmynnar i
värdefull hjälp till självhjälp, säger Annika Billström, finansborgarråd (s).

NyföretagarCentrum finns i 100 kommuner i hela landet. Syftet är att ge kostnadsfri, konfidentiell och
objektiv rådgivning för den som går i tankar på eget företag. 14 000 personer besöker årligen något av
dessa centra och ca. 5 000 av dessa startar egen verksamhet efter rådgivningen.
Två erfarna rådgivare finns på plats i Rinkeby: Athiel Hussain-Ajeenah, som varit rådgivare i Botkyrka
samt Bo Almqvist, med erfarenhet från det privata näringslivet.

NyföretagarCentrum Rinkeby-Kista har startats genom stiftelsen Jobs and Society och innebär en
samverkan mellan företag och kommunen.
Vid invigningen medverkade Jobs and Societys ordförande Jan Olov Ericksson, NyföretagarCentrums
ordförande Lars Skoglund, stadsdelsförvaltningens ordförande Abebe Hailu,
Microsofts vd Peter Kopelman samt Stockholms finansborgarråd Annika Billström (s)samt Landshövding Mats Hellström.

 
 Besök NyföretagarCentrums centrala hemsida där kan du få hjälp med blanketer bla.
www.nyforetagarcentrum.se


Besök Rinkeby - Kista NyföretagarCentrums
hemsida.
klicka här