P1 Granskar allmännyttan
-sista slaget om hyresrätten

I mars lägger regeringen fram den proposition som ska häva stopplagen på bostadsmarknaden.
Den har hindrat de kommunala bostadsbolagen, allmännyttan,
från att sälja hyresrätter och förmodligen slopas stopplagen redan från och med sommaren.

Men slaget om allmännyttan har redan börjat.
En av skådeplatserna är miljonprogrammets Rinkeby i norra Stockholm.

Där har den borgerliga majoriteten i Stockholm stad öppnat ett "friköpskontor"
för att informera om hur de boende ska gå tillväga för att omvandla hyresrätter till bostadsrätter.
Ökad trygghet, bättre fastighetsskötsel och framtida försäljningsvinster utlovas.
Valfrihet ger ökad integration och minskad segregation, lyder slagorden.

Men hyresgästföreningen var snabba med moteld.
Redan innan friköpskontoret öppnade, startade hyresgästföreningen ett eget informationskontor,
bara 200 meter därifrån. Och där menar man att bara de rika kommer slåss om dom attraktiva lägenheterna. Segregationen kommer tvärtom att öka, menar hyresgäströrelsen.

P1-granskar direktsänder från Rinkeby Folkets hus -
där kampen står om de 21 000 hyresgästernas gunst.
Där deltar politiker, experter, lobbyister och naturligtvis - de boende själva.

P1 Granskar
Söndag den 11 mars
Kl 15.03-17.45

Programledare: Li Hellström och Lasse Johansson
Producent: Per Hylén

Per Hylén
Gruppchef
Vetenskapsradion
Tel +46 (0)18 17 41 41
Tel mob +46 (0)708 999 737
Fax + 46 (0)18 17 41 25