Rinkeby FöretagarForum
 

Närmare 200 företag inom en yta på 1km2, 200 företag med hela världen som marknad.

Att företagen i Rinkeby inte enbart tillhandahåller varoro och tjänster till kunder i näeområdet utan även till kunder i Storstockholm, länet, landet, Europa och andra världsdelar, visar på företagens unika egenskaper att idka affärer. Egenskaper som resulterats i ökad kundtillströmmelse samt ökad intresse för företagsetableringar i området.

Detta tilltagande intresse för näringslivet i Rinkeby skall nu tillvaratas samt utvecklas genom att bland annat publicera företagen och verk-samheterna på Internet.

Ni som driver en verksamhet i eller från Rinkeby och vill presentera ert företag på Internet kan ta kontakt med:

Kjell Hedqvist, Rinkeby Folkets Hus, tel: 070.77 99 770

Björn Gardarsson, Rinkeby Folkets Hus, tel: 08-761 79 05